Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları

  • Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları
   • Hastanelerin hasta ve ziyaretçi giriş çıkış
    trafiğinin kontrol edilmesini ve
    raporlanmasını sağlar.
   • Yoğunluk analiz sistemi sayesinde,
    hastanelerin koridorlarındaki yoğunluğun
    yüksek seviyelere ulaşmadan kontrol edilmesini ve
    yetkili merciler tarafından gerekli önlemlerin
    alınmasını sağlar.
   • Belirlenen kriterlerdeki kapalı alan doluluk sınırı
    aşıldığında yetkililere bildirim
    yapılmasını sağlar.