Cami ve Mescitler

  • Cami ve Mescitler
   • Cami ve mescit kapasitesi/ibadete gelen kişi
    oranının kontrol edilmesi ve denetlenmesini sağlar.
   • Bölge durumuna göre
    cami ve mescit ihtiyacının belirlenmesini sağlar.
   • İbadete gelen kişi (cinsiyet/yaş) analizi yaparak
    sosyal sorumluluk projelerinin
    geliştirilmesini sağlar.