Müzeler

  • Müzeler
   • Ziyaretçilerinin tiplerini (cinsiyet/yaş)
    tespit etmek için kullanabileceğiniz
    güvenilir veri kaynağını sunar.
   • Sergi alan yoğunluğunu,
    ziyaretçi tiplerine (cinsiyet/yaş) göre raporlar.
   • Müze personelinin ihtiyaç duyulan zamanda
    ihtiyaç duyulan alana yönlendirilmesini sağlar.