Marketler

Kişi Sayma

    Nedir?

 • Markete yerleştirilen özel kameralarla,
  • Müşteri giriş ve çıkışlarının anlık sayımı gerçekleşir.
  • Müşteri akışı ve yoğunluk belirlenir.
  • Metrekare tanımı üzerinden kişi sayısı alana göre oranlanarak hesaplanır.
  • Anlık müşteri sayısı ve doluluk oranı market girişine konulan ekranlardan takip edilir.
  • Faydalar
    • Metrekare başına müşteri oranın anlık hesaplamasıyla müşteri yoğunluğunun tespitini sağlar.
    • Kapasitenin aşılması durumunda merkezden gelen bilgilerin market görevlilerine bildirilmesi ve anlık müdahale ile müşteri girişinin kontrol altına alınması sağlanır.
    • Otomatik kapı sistemleri ile entegre edilerek, kapasitenin belirlenen seviyenin üzerine çıkması durumunda kapıların kapanmasını sağlar. İnsan faktörünü ortadan kaldırır ve güvenli alışveriş olanağı sağlar.
    • Gün ve saat bazında raporlar üreterek müşteri trafiği ölçülür.
    • Rapor sisteminin efektif kullanılmasıyla beraber müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.

Müşteri Analizi

  •  Nedir?
   • Market kapılarına yerleştirilen özel kameralarla,
     • Müşteri biyometrisi üzerinden cinsiyet ve yaş tanımı yapılır.
     • Müşterilerin ziyaret sıklığı bilirlenir.
     • İlk kez ziyaret eden müşteriler belirlenerek davranışları analiz edilir
  • Faydalar
    • Müşterilerin cinsiyetini belirleyerek yaş dilimlerine göre detaylı raporlama imkanı sağlar.
    • Atanan zaman aralığında, hangi yaş / cinsiyet grubunun markete giriş yaptığı belirlenerek, müşteri portföyüne göre özel sunum çözümleri belirlenir.
    • Müşteri biyometrisi üzerinden kişiselleştirilmiş pazarlama teknikleri geliştirilir.

Yoğunluk Haritası (Heat Map)

  •  Nedir?
   • Market kapılarına yerleştirilen özel kameralarla,
     • Renk kullanımıyla veriyi görselleştirir.
     • Müşterilerin zaman  geçirdiği reyonları ve gezdiği alanları tespit eder.
  • Faydalar
    • Isı haritası ile kritik reyonları belirler.
    • Reyonun yoğunluğuna göre çalışan sayıları belirler.
    • Müşterinin satın almaya odaklandığı ürün tipleri belirlenir.
    • Hangi ürün serisinin hangi bölgede daha iyi performans gösterdiği tespit edilir.
    • Popüler alanlar belirlenerek bu alanlarda çekici olmayan ürünler kaldırılır.
    • Müşterileri satın almaya yönlendiren dış etkiler (kampanya vb.) tespit edilir.
    • Müşteri sayısı ve reyon ziyareti oranı hesaplanır.

Müşteri Odaklı Market Optimizasyonu

  •  Nedir?
    • Sistem sayesinde toplanan verilerin gelişmiş sistemler vasıtasıyla analizi sağlar.
    • Verinin büyüklüğü ticari karın büyüklüğünü belirler.
 • Faydalar
   • Gün ve saat bazında alınan raporlarla müşteri trafiği belirlenir ve buna göre çalışan vardiyaları belirlenir.
   • İş gücü verimliliğini arttırır.
   • Kasada oluşan kuyruk yoğunluğunu merkeze anlık bildiri göndererek bildirir.
   • Müşterilerin kasalardaki bekleme sürelerini raporlar.
   • Reyon kullanım durumuna göre kampanyalar ve çalışan sayısı belirlenir.
   • Müşterilerin doğru segmentlerde değerlendirilmesi ile doğru müşteriye doğru mesajın iletilmesi sağlanır.
 • Faydalar
 • ERP programıyla sağlanan entegrasyon sonucunda;
   • Anlık & satlik yoğunluk durumun belirlenerek müşteri sayısına bağlı müşteri/ciro oranının finansal raporunun oluşumu sağlanır
   • Bu duruma göre personel vardiya optimizasyonu belirlenir
   • Rapora göre ürün çeşitliliği arttırılır veya azaltılır
  • Kuvvetli müşteri iletişimi sayesinde müşteri sadakatine artış sağlar.
  • Müşteri deneyimlerinin gruplandırılması ve ilgi alanlarının tespit edilip uygun reyon düzenlemelerinin yapılması sağlanır.
  • Verimliliğin artması ve optimizasyonunun sağlanması ile maliyetler düşer.
  • Doğru pazarlama stratejisi yaratılarak gelir artırımı sağlanır.