Fabrika ve Kobiler

    • Fabrika ve Kobiler
      • Tezgah sayısına göre
        çalışan işçi sayısının optimize edilmesini sağlar.